topbaner

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BYDGOSZCZ W PAKIECIE.
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności  serwisu internetowego Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „ByLOT” www.bydgoszczwpakiecie.com
 I. Definicje:
1) ByLOT – Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą  w Bydgoszczy, ul. Długa 43 85-034 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270614, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-25-40-799, REGON 340257106,
2) Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, podczas korzystania z Serwisu Internetowego w celu poprawnego funkcjonowania strony www.bydgoszczwpakiecie.com  
3) Prezes UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
4) Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na Serwisie Internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
5) Polityka Prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania oraz ochrony przez ByLOT
6) Serwis Internetowy – strony lub serwisy internetowe prowadzone przez ByLOT : www.bydgoszczwpakiecie.com, www.bylot.pl
7) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
8) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
II. Dane zbierane przez Serwis Internetowy:
1) W trakcie wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje:
a) adres IP oraz nazwa domeny,
b) używany typ przeglądarki internetowej,
c) typ systemu operacyjnego.
2) Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analiz marketingowych lub statystycznych.
III. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych Użytkownika przez Serwis Internetowy:
1)    Administratorem danych Użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt. 1 Polityki Prywatności jest ByLOT
2)     W przypadkach określonych szczególnymi przepisami Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych
3)     Dane Użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
IV.    Cookies:
1) Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DoubleClick, które:
a) zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Użytkownika),
b) służą do przechowywania danych zalogowanego Użytkownika do danego Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania, danych Użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego
2) Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
3) Użytkownik może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
4) Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.
V.  Postanowienia końcowe :
1) Serwis Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19.04.2019r.
3) Użytkownik może w dogodnym dla siebie czasie skontaktować się z ByLOT w celu uzyskania informacji o tym w jaki sposób są przetwarzane jego dane osobowe, a także w celu zgłoszenia zauważonych nieprawidłowości, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych. E-Mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo dol

Bydgoszcz w Pakiecie to platforma zakupu usług turystycznych w Bydgoszczy i okolicach.

Właścicielem platformy jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna "ByLOT".

Partnerem platformy jest Tickeo.pl

Polityka prywatności

Napisz do nas

© 2018 BYDGOSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "ByLOT", Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykoananie: Remedia